10/04/2554

การสร้าง Sites เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

เครื่องมือที่ใช้เพียงแต่มี g-mail เท่านั้น คุณสามารถ
1.สร้าง web sites ได้ด้วยตัวคุณเอง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างประกาศ สร้างการจัดการข้อมูลได้ จากเครื่องมือที่ Google จัดให้
2.สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ภายใน Document ซึ่งประกอบด้วย Document; Presentation; Spreadsheet และ Form
3.บันทึกการสอนเป็น VDO จากนั้นสร้าง ช่ิอง TV ส่วนตัวแล้วฝากไว้ที่ Tutube
4.เก็บรูปใน Picasa

ตัวอย่าง สร้างด้วย GoogleSites

0 comments:

แสดงความคิดเห็น